Zohar hachayim
צור חשבון  התחבר  

הדפסת ספרים של חידושי הזוהר
הדפסת ספרים של חידושי הזוהר
אנחנו מחזיקים חומרים כתובים מוכנים להדפסה

היו שותפים להוצאה לאור של הספר הראשון

עוד..

Facebook
Facebook

Twitter

אני מזדהה עם הפרוייקט ורוצה לעזור ב:
השתתפות עבור דף אחד
 NIS60 -    השתתפות עבור דף אחד
השתתפות עבור פרק אחד, הכולל הקדשה מודפסת בתוך הספר
 NIS500 -    השתתפות עבור פרק אחד, הכולל הקדשה מודפסת בתוך הספר
 NIS   תשלום חודשי
יעד סופי: NIS12000.00
סה"כ תרומות עד היום: NIS0.00


הזמן חברים
אני רוצה:    להזמין את החברים שלי להצטרף לפרוייקט זה
להזמין את החברים שלי לתרום לפרוייקט זה
הוסף כתובת מייל או לחץ על הכפתור הכחול "Add from my Address Boook"
נושא:  
שם השולח
כתובת מייל של השולח

לידי

Add from my address book 
חיי הפרוייקט


פרויקטים נבחרים
הקדשה של שיעור- DEDICATE
הקדשה של שיעור- DEDICATE
תמוך בהפצת הזוהר הקדוש ותתברך!
תמוך בהפצת הזוהר הקדוש ותתברך!