Zohar hachayim
צור חשבון  התחבר  

הרצאות בכל הארץ- conferences
הרצאות בכל הארץ- conferences
אנחנו מארגנים שיעורים על זוהר הקדוש בכל הארץ.

היו שותפים להפצת סודות התורה לציבור גדול ככל האפשר. כל נסיעה כרוכה בהוצאות רבות: הסעה, ציוד, פרסום ועוד...

עוד..

Facebook
Facebook

Twitter

אני מזדהה עם הפרוייקט ורוצה לעזור ב:
השתתפות בנסיעה
 NIS400 -    השתתפות בנסיעה
פרסום מודעות
 NIS1000 -    פרסום מודעות
השתתפות כללית
 NIS100 -    השתתפות כללית
 NIS   תשלום חודשי


הזמן חברים
אני רוצה:    להזמין את החברים שלי להצטרף לפרוייקט זה
להזמין את החברים שלי לתרום לפרוייקט זה
הוסף כתובת מייל או לחץ על הכפתור הכחול "Add from my Address Boook"
נושא:  
שם השולח
כתובת מייל של השולח

לידי

Add from my address book 
חיי הפרוייקט


פרויקטים נבחרים
הקדשה של שיעור- DEDICATE
הקדשה של שיעור- DEDICATE
תמוך בהפצת הזוהר הקדוש ותתברך!
תמוך בהפצת הזוהר הקדוש ותתברך!