Zohar hachayim
צור חשבון  התחבר  

תרומה עבור "Zohar hachayim"

חיים על פי הזוהר - הוקם כדי להפיץ את אור הגאולה המובטח לכל מי שיעסוק בתורתו של גדול הצדיקים, רבי שמעון בר-יוחאי,: הפצת עלון ארבעה עמודי צבע על פרשת השבוע ודברי מוסר מהזוהר, ברחבי הארץ, שלושה אתרי אינטרנט הפצת מדרשי זוהר בטקסט, תמונה, ווידאו, מסירת שיעורים ברחבי הארץ, שיעורים אינטראקטביים בפייס בוק, רצוננו להגביר ההפצה, לפתוח שיעורים נוספים ,לקירוב הגאולה, : תרום והתברך, ברכה: בשיעורים, בעלונים, באתרים.

 ILS 5000

 ILS 1000

 ILS 500

 ILS 100

 ILS 50

  תשלום חודשי ,מידי חודש ILS 

  סכום אחר ILS 


נתוני התורם
שם פרטי
שם משפחה
כתובת E-mail
 

שמירת פרטיות

אם אתם מעדיפים לתרום מחוץ לאינטרנטZohar hachayim
ת.ד 22004
עפולה
Israel, 18514

שמרו על קשר

סרטונים חדשים ואירועים מיוחדים


מה חדש?
הכי נצפים השבוע
ייחוד לאלפים
צפיות: 258
1.2
צפיות: 131
Zohar hachayim
Zohar hachayim - חיים על פי הזוהר עיקר רצוננו באתר זה להגביר את כוחו של הזוהר הקדוש שבו הבטיח לנו אליהו הנביא כי בזכות

עוד ..

אתר: http://www.zohar-ahaim.com